Stallingsreglement :

• De datum van uit het water hijsen wordt in overleg met u vastgesteld. Vanaf 1 oktober beginnen wij met de winterberging. In overleg kan dit ook eerder.

• Het te water laten geschiedt op een in overleg te bepalen datum. Vanaf 1 april beginnen we met het te water laten van de schepen. De definitieve afspraak om de boot op te halen kan min. 2 weken voor de gewenste datum in overleg worden vastgesteld. Als de boot te water ligt dient deze binnen twee dagen opgehaald te zijn. Daarna wordt liggeld van 5,00 € per dag in rekening gebracht.

• Om het risico van brand en explosies zoveel mogelijk te beperken, mogen gasflessen en losse benzine tanks onder geen beding aan boord blijven. Deze dient u elders op een veilige plaats op te bergen.

• Alle elektra aan boord van uw schip moet door middel van de hoofdschakelaar zijn uitgeschakeld.

• In de stallingsloods en op het buitenterrein mogen geen werkzaamheden worden verricht. Voor werkzaamheden maken wij graag een vrijblijvende offerte. Daarnaast is het mogelijk bij ons een loods te huren om "doe het zelf" werkzaamheden uit te voeren. Informeer naar de mogelijkheden.
Vanaf 1 maart tot 1 mei mogen op schepen in de buitenstalling kleine werkzaamheden worden uitgevoerd, onder voorwaarde dat dit per dag gemeld wordt op de receptie. Voor het gebruik van water en elektriciteit word per dag een vergoeding van 2,50 € gerekend. Onder het schip dienen kleden te worden aangebracht. Het afval dient u zelf af te voeren (niet in de container van WTP).

• Het is, behoudens verkregen toestemming van de werfleiding, niet toegestaan derden werkzaamheden aan uw schip te laten verrichten.
Wilt u werk laten uitvoeren dan doen wij u graag een offerte. Besluit u om door derden het werk te laten uitvoeren, dan rekenen wij een vergoeding van € 5,- per uur, aan u, voor het beschikbaar stellen van ons terrein en faciliteiten aan deze derde.

• Wij verzoeken u vriendelijk altijd de aanwijzingen van het werfpersoneel op te volgen.

• Bij het betreden van de winterstalling en het werfterrein dient u zich te melden bij de receptie. We vragen u met klem dit te doen dit om te kunnen controleren dat de gestalde objecten alleen worden bezocht door de eigenaren en uw auto te parkeren op het parkeerterrein, niet op het stallingsterrein.

• Wij verzoeken u vriendelijk de huursom binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen.

• Alle facturen, voor in uw opdracht door ons verrichte werkzaamheden, dienen betaald te zijn voordat uw schip in het voorjaar weer te water wordt gelaten.

• Wij volgen als lid van de HISWA de HISWA voorwaarden: Algemene leveringsvoorwaarden voor de huur en verhuur lig- en/of bergplaatsen voor pleziervaartuigen en aanverwante artikelen.

Travellift

Capaciteit tot max 32 ton

Met een hefvermogen van 32 ton halen wij de meeste sloepen, motorboten, zeilboten en platbodems met gemak het water uit. Eenmaal op het droge spuiten we uw boot af en kan hij schoon de winterstalling in. U kunt daarnaast nog kiezen voor bijvoorbeeld een nieuwe antifouling of motorbeurt.